michal_mostowik_mini_edited

Mec. Michał Mostowik

Jest adwokatem i doktorem nauk prawnych, absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2019 roku obronił doktorat pt. „Ochrona danych osobowych w warunkach Internetu rzeczy w prawie Unii Europejskiej”. Ukończył program „Certificate in American Law” na University of California Berkeley oraz Szkołę Prawa Niemieckiego organizowaną przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z uniwersytetami w Heidelbergu i Moguncji.

Uczestniczył w pracach Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) w Polsce przy Urzędzie KNF oraz strumienia „Blockchain i kryptowaluty” przy Ministerstwie Cyfryzacji w ramach programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”, a także reprezentował organizację zrzeszającą instytucje finansowe w procesie legislacyjnym (w tym przy tworzeniu sektorowych przepisów o ochronie danych osobowych). Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego.

Specjalizuje się i doradza w zakresie prawa bankowego, regulacji technologii finansowych, ochrony danych osobowych i prawa Unii Europejskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze banków, instytucji finansowych oraz firm z branży technologicznej. Jest autorem publikacji naukowych i popularnych z zakresu prawa bankowego i technologii finansowych. Prowadził oraz współprowadził zajęcia akademickie na Uniwersytecie Jagiellońskim, jest wysoko ocenianym prelegentem na konferencjach, szkoleniach i wydarzeniach branżowych.

Nasi prelegenci