Bez tytułu_edited

Piotr Beńke

Dyrektor ds. technologii w IBM na Polskę i kraje bałtyckie odpowiedzialny za
budowanie strategicznych kierunków w obszarze technologii, promowanie
najnowszych rozwiązań IT podnoszących efektywność biznesową oraz za rozwój
zespołów/społeczności technicznych. Absolwent Politechniki Poznańskiej i Warwick
Business School.

Piotr Beńke z branżą IT związany jest od 24 lat budując swoje doświadczenie na
różnych stanowiskach i pracując z wieloma sektorami/branżami. Aktywny
certyfikowany executive architekt rozwiązań informatycznych w obszarze
infrastruktury jaki i integracji. Przed objęciem obecnej pozycji pracował na stanowisku
dyrektora działu IBM Systems na Polskę i kraje bałtyckie, gdzie był odpowiedzialny za
sprzedaż najnowszych technologii oferowanych przez IBM. Wcześniej prowadził zespół
wsparcia technicznego sprzedaży oraz zespół architektów.

Pasjonat najnowszych technologii informatycznych takich jak chmura obliczeniowa,
blockchain, AI oraz komputery kwantowe oraz gorący orędownik ich zastosowania w
życiu codziennym. Rozwija społeczności techniczne w IBM w ramach zespołu
pracującego przy IBM Academy Of Technology.

Aktywnie uczestniczy w działaniach różnych organizacji pozarządowych promując
zastosowanie najnowszych technologicznych rozwiązań w różnych sektorach oraz na
różnych szczeblach administracji państwowej w naszym kraju.

Nasi prelegenci