Piotr Lesiński_meta

Piotr Lesiński

Partner w praktyce finansowań i regulacji finansowych kancelarii Bird & Bird. Jest ekspertem w obszarze regulacji sektora finansowego oraz transakcji na rynku kapitałowym.

Piotr doradza bankom krajowym i międzynarodowym, firmom inwestycyjnym, instytucjom płatniczym oraz innym instytucjom finansowym w szerokim zakresie kwestii regulacyjnych, w tym w obszarze CRD, CRR, BRRD, MiFID, PSD oraz AML.

Specjalizuje się w regulacjach dotyczących działalności operacyjnej prowadzonej w Polsce przez zagraniczne instytucje kredytowe.

Doradza również w transakcjach na rynku kapitałowym, w szczególności na rynku instrumentów dłużnych oraz w transakcjach finansowania strukturyzowanego. Obejmują one emisję krajowych obligacji, euroobligacji, regulacyjnych instrumentów kapitałowych (MREL, TLAC), listów zastawnych, a także sekurytyzację aktywów (true sale) i syntetyczną sekurytyzację.

Przed dołączeniem do Bird & Bird, doświadczenie zawodowe zdobywał w innej, międzynarodowej kancelarii prawnej działającej w Polsce.