fbtmdn

Maciej Kostro

XS2A Services Global Owner w ING Bank, odpowiada za utrzymanie i rozwój usług dostępu do rachunków bankowych (wprowadzonych przez dyrektywę PSD2) na wszystkich rynkach europejskich, na których obecny jest bank ING.
Związany z sektorem bankowym od prawie dwudziestu lat, w latach 2017-2020 w Związku Banków Polskich odpowiadał za opracowanie i opublikowanie PolishAPI – standardu dostępu do rachunków bankowych na rynku polskim, pełnił także funkcję sekretarza Rady Bankowości Elektronicznej.

Nasi prelegenci