frackowiak-konrad.jpg.pwcimage.200.252 fin

Konrad Frąckowiak

Manager, Adwokat w PwC Polska. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz w prawie bankowym. Jego obszarem praktyki jest doradztwo regulacyjne na rzecz instytucji finansowych oraz podmiotów spoza rynku finansowego w zakresie strukturyzacji działalności instytucji obowiązanej w rozumieniu AML, a także doradztwo na rzecz banków w zakresie wdrażania rozwiązań dotyczących outsourcingu czynności bankowych. Posiada doświadczenie z faktycznej realizacji środków bezpieczeństwa finansowego dla jednego z największych banków komercyjnych w Unii Europejskiej. Konrad realizował także wiele projektów w zakresie implementacji innowacyjnych rozwiązań dotyczących identyfikacji i weryfikacji klienta, beneficjenta rzeczywistego oraz oceny ryzyka.

Konrad ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Jest również absolwentem podyplomowych studiów menadżerskich w zakresie FinTech na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.