Ewa Deperas-Jarczewska

Ewa Deperas-Jarczewska

Dyrektorka Zespołu Corporate Sustainability w banku Credit Agricole. Zrównoważonym rozwojem i ESG zajmuje się od 2009 r. Odpowiada w banku m.in. za strategię i politykę ESG, raportowanie zrównoważonego rozwoju, strategię klimatyczną, wsparcie linii biznesowych, dialog z interesariuszami oraz komunikację i edukację związaną ze zrównoważonym rozwojem i ESG. Realizowała też wiele projektów m.in. we współpracy z partnerami społecznymi. Ewa wykłada też przedmioty „Zrównoważone finanse” i „Globalne wyzwania zrównoważonego rozwoju” na studiach podyplomowych „Menadżer zrównoważonego rozwoju i ESG” na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu. Jest członkinią m.in. grupy roboczej ZBP „Zrównoważone Finanse”, Komitetu CSR w CCIFP oraz programu Chapter Zero Poland – The Directors’ Climate Forum jako członkini wspierająca. Zawodowo interesuje się klimatem, zaangażowaniem społecznym marek, diversity&inclusion, zrównoważoną modą oraz innowacjami CSR i start-upami wpływu.