Piotr Zając

Piotr Zając

Architekt rozwiązań biznesowych w Microsoft Polska skoncentrowany na strategicznych projektach w sektorze komercyjnym. Z branżą finansową związany przez projekty zrealizowane w obszarze przetwarzania danych na przestrzeni kariery zawodowej w firmach takich jak Oracle, SAP czy SAS Institute oraz przez rozwój zainteresowań związanych z ekonomią behawioralną, psychologią ekonomiczną, współczesną polityką monetarną oraz teorią i praktyką Machine Learning.

Nasi prelegenci