Krzysztof Piech 02

dr hab. Krzysztof Piech

Profesor Uczelni Łazarskiego i dyrektor jej Centrum Technologii Blockchain.

Łączy naukę z biznesem oraz ekonomię z informatyką. Specjalizuje się w innowacjach (blockchain, AI), kryzysach gospodarczych i polityce publicznej. Lubi stosować narzędzia ilościowe do rozwiązywania problemów gospodarczych (np. prognozowanie makroekonomiczne, rynków finansowych). Od 2013 r. zajmuje się zastosowaniami technologii blockchain – jest członkiem kilku komitetów technicznych międzynarodowych konferencji naukowych.

Redaktor naukowy ponad 30 książek, w tym kilka opublikowanych w Wielkiej Brytanii. Obecnie pracuje nad trylogią nt. blockchain z udziałem ok. 60 ekspertów; autor ponad stu artykułów naukowych.

Ekspert Warsaw Enterprise Institute, przygotowujący coroczny „Bilans otwarcia”, b. ekspert Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego dot. strefy euro, Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Polskiej Izby Ubezpieczeń, PZU, Ecorys, CASE.

Doradca strategiczny, naukowy i biznesowy startupów technologicznych (szczególnie z zakresu ICT oraz blockchain i AI), jeden z pierwszych w Polsce (i na Ukrainie) wykładowców tej tematyki. Konsultant firm i funduszy inwestycyjnych (VC), były członek kilku rad nadzorczych spółek (w tym giełdowych).