Zbigniew Długosz — kopia

Dr Zbigniew Długosz

Partner w kancelarii FinTaxLegal, radca prawny, doktor nauk prawnych, adiunkt w Kolegium Ekonomii Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Obronił rozprawę doktorską na Uniwersytecie Jagiellońskim pt. “Ograniczenia swobody umów w kształtowaniu stosunku ubezpieczenia na cudzy rachunek” (rozprawa nagrodzona Wyróżnieniem Rzecznika Finansowego). Absolwent aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie oraz International Study Program na Hochschule Pforzheim, gdzie uzyskał certyfikat z zakresu zarządzania międzynarodowego.

Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego, w szczególności na rzecz sektorów bankowego, usług płatniczych, pożyczkowego, ubezpieczeniowego oraz e-commerce. Od początku swojej kariery zawodowej wspierał rozwój innowacji w usługach finansowych doradzając podmiotom z branży, obsługując wdrożenia nowatorskich rozwiązań na rynku finansowym, a także biorąc udział w procesach legislacyjnych. Koordynator prac grupy roboczej ds. cyfryzacji bankowości korporacyjnej w ramach Forum Technologii Bankowych działającym przy ZBP, a także uczestnik koordynowanych przez KNF prac Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) w Polsce, prac grupy PolishAPI oraz prac grupy roboczej ds. sztucznej inteligencji (GRAI) przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Lider w dziedzinie Prawo Bankowe i Finansowe w rankingu Kancelarii Prawniczych 2020 i 2021 dziennika Rzeczpospolita. Ceniony prelegent na licznych wydarzeniach branżowych oraz prowadzący seminaria, warsztaty i szkolenia zarówno dla instytucji finansowych, jak i dla organów nadzoru. Z sukcesem reprezentował klientów w postępowaniach zarówno administracyjnoprawnych, jak i sądowych. Specjalizuje się i praktykuje w zakresie prawa rynków finansowych, w tym prawa bankowego, prawa usług płatniczych, prawa ubezpieczeń gospodarczych, a także w zakresie prawa ochrony danych osobowych, prawa konsumenckiego i prawa spółek.

Nasi prelegenci