Magdalena Stobińska

Dr hab. Magdalena Stobińska

Kieruje Grupą Badawczą Kwantowych Technologii „QCAT” na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (www.stobinska-group.eu). Jako laureatka Stypendium Fundacji Alexandra von Humboldta odbyła staż w Max Planck Institute w Niemczech. Prowadziła projekty badawcze finansowane przez Komisję Europejską, Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Narodowe Centrum Nauki oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jej badania dotyczą styku teorii i eksperymentu w zakresie kwantowych technologii, optyki kwantowej, kwantowej informacji i komunikacji oraz materii skondensowanej, np. grafenu. Współpracuje z czołowymi naukowcami z całego świata, m.in. z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Szwajcarii, Włoch i Australii. Jest ekspertem polskich i międzynarodowych instytucji.

Nasi prelegenci