SKS d4 23992

Mec. Mateusz Blocher

Senior associate; specjalizuje się w prawie bankowym publicznym i prywatnym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki usług płatniczych i AML. Zajmuje się doradztwem dla banków i innych instytucji sektora finansowego w zakresie regulacyjnym oraz transakcyjnym. Prowadzi wiele procesów wdrożeniowych, w tym z zakresu PSD2, PAD oraz AMLD IV/V. Jest autorem ogólnopolskich publikacji naukowych dotyczących zmian regulacyjnych w bankowości (w tym PSD2 i PAD); certyfikowany oficer AML; doktorant na Uniwersytecie Warszawskim w obszarze prawa usług płatniczych.

Nasi prelegenci