SKS d4 23992

dr Mateusz Blocher

Starszy prawnik, adwokat. Specjalizuje się w prawie bankowym publicznym i prywatnym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki usług płatniczych i AML/CFT. Zajmuje się doradztwem dla banków i innych instytucji sektora finansowego w zakresie przede wszystkim regulacyjnym. Prowadził wiele procesów wdrożeniowych, w tym z zakresu PSD2, PAD, EMD2, CCD oraz AMLD 3, 4 oraz 5. Doradza w procesach zapewniania zgodności (compliance). Regularnie wspiera sektor bankowy w przygotowaniach do wdrażania różnych rozwiązań prawa europejskiego w obszarze regulacji rynku finansowego Jest autorem licznych publikacji naukowych dotyczących zmian regulacyjnych w bankowości oraz współautorem komentarza m.in. do ustawy o usługach płatniczych. Doktor prawa cywilnego (Uniwersytet Warszawski). Od 2022 r. indywidualnie rekomendowany w rankingu Chambers FinTech (Associate to watch).

Nasi prelegenci