foto_MariaAndrzejewska

Maria Andrzejewska

Dyrektorka generalna UNEP/GRID-Warszawa, wiceprezes Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska. Ekspertka United Nations Environment Programme (UNEP) oraz EU w zakresie analizy środowiskowych. Zaangażowana w prace przy raporcie UNEP Global Environment Outlook 6, za które została wyróżniona 2020 Prose Awards (Association of American Publishers Awards for Professional and Scholarly Excellence) w kategorii nauk o środowisku. Członkini Rady Metropolitarnej (od 2023r). Ekspertka Krajowej Izby Gospodarczej.

Inicjatorka Partnerstwa na rzecz realizacji środowiskowego wymiaru SDG “Razem dla środowiska” (2016) koordynowanego przez UNEP/GRID-Warszawa. Współtwórczyni – wraz z prof. Bolesławem Rokiem – Programu Climate Leadership.

Nagrody i wyróżnienia:

Trzykrotnie wyróżniona nagrodą Ministra Środowiska za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze w zakresie ochrony, kształtowania i użytkowania środowiska i jego zasobów.

Liderka Zrównoważonego Rozwoju – FORBES Women Polska (2021).

Nagrodzona Zielonym Orłem RZECZPOSPOLITEJ – wyróżnienie w kategorii TYTANKA (2021).

Odpowiedzialne zaangażowanie – nagroda wspólnie z Prof. Bolesławem Rokiem, FORBES (2022).