Piotr Bodył Szymala

Piotr Bodył-Szymala

Legal & Regulatory Counsellor, Doradca Prezesa Zarządu Santander Bank Polska SA (związany z tym Bankiem od prawie trzech dekad), radca prawny, doktor nauk hum., wykładowca akademicki. Ukończył Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, ale też Szkołę Integracji Europejskiej  (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck w Austrii), był stypendystą University of Aarhus w Danii i T.M.C. Asser Instituut – Institute for Private and Public International Law, International Commercial Arbitration and European Law w Hadze w Holandii.

Autor ponad 50 artykułów naukowych, popularnonaukowych poświęconych prawu gospodarczemu, prawu instytucji finansowych (banków), w tym regulacjom konsumenckim, ochronie danych osobowych oraz AML.  Publikował w „Rzeczpospolitej”, “Dziennika Gazeta Prawna” oraz periodykach „Rejent”, „Prawo Bankowe” i  „Monitor Prawa Bankowego”.

Niezależny ekspert współpracujący z think tank’ami promującymi wolności gospodarcze i zrównoważony rozwój.