Michał Bochnacki, Alior Bank

Michał Bochnacki

Dyrektor Departamentu CRM Klienta Indywidualnego w Alior Banku.

Z bankowością związany od 2003 r. Podczas wieloletniej kariery w różnych bankach pracował w obszarach obsługi klientów, zarządzania procesami oraz CRM. Prowadził wiele strategicznych projektów w roli project managera i lidera biznesowego. W latach 2017 – 2023 pełnił funkcję dyrektora ds. projektów CRM. W tej roli, będąc liderem kilkunastoosobowego Tribe’u, koncentrował się na budowaniu, testowaniu i wdrażaniu rozwiązań technologicznych dla obszaru CRM. W tym okresie wdrożył w swoim zespole pracę według frameworku Scrum, pełniąc rolę product ownera i zwiększając zwinność zespołu i adaptację do zmian.

Pod koniec 2022 r. był zaangażowany w tworzenie nowej strategii CRM, będącej częścią strategii Alior Banku koncentrującej się na hiper-personalizacji doświadczeń klienta i jednocześnie przygotowywał CRM do pracy w oparciu o przetwarzanie strumieniowe danych.

Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej na kierunku zarządzanie i marketing oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku na kierunku finanse i bankowość. Posiada liczne certyfikaty z zakresu metodyk prowadzenia projektów, optymalizacji procesów oraz Agile.

Nasi prelegenci