aleksandra-piech-poziom-5533_1

Mec. Aleksandra Piech

Radca prawny, Specjalista ds. Projektów Cloud Computing, Technologie i Ochrona Danych, Kochański & Partners

Aleksandra specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nowych technologii. Interesuje się w szczególności w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, ochroną informacji oraz prawnych aspektach korzystana z chmury obliczeniowej.
Ukończyła prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe z Prawa Nowoczesnych Technologii na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Doświadczenie Aleksandry obejmuje w szczególności doradztwo na rzecz podmiotów z branży IT oraz podmiotów sektora finansowego w kwestiach związanych z korzystaniem z oprogramowania oraz ochroną danych osobowych. Przez kilka lat doradzała firmom technologicznym biorącym udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentowała ich przed Krajową Izbą Odwoławczą.
Ponadto, doradza klientom z różnych branż w kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych, pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych.
Brała udział w pracach grupy roboczej powołanej przez Związek Banków Polskich w pracach nad standardem wdrożenia usług chmurowych w bankach tzw. PolishCloud.

Nasi prelegenci