Marcin Jędrzejczyk IBM

Maciej Jędrzejczyk

CEE Blockchain Technical Leader, IBM

Architekt IT z ponad 10-letnim doświadczeniem w zakresie rozwiązań informatycznych dla biznesu. Maciej jest odpowiedzialny za biznesowe rozwiązania wykorzystujące technologię blockchain na terenie środkowej i wschodniej Europy. Na co dzień Maciej współpracuje z klientami IBM w celu wykorzystania blockchain jako elementu szerszej strategii transformacji cyfrowej, opierając się na praktycznym doświadczeniu oraz na zrealizowanych projektach wdrożeniowych tej technologii w wielu sektorach i branżach, w Polsce i za granicą. Maciej był odpowiedzialny m.in. za wdrożenie rozwiązania eVoting oraz Platformy Blockchain dla Rynku Kapitałowego w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i platformy LBChain w Banku Litwy.

Nasi prelegenci