Rafał Kulawiak_edited

Rafał Kulawik

Od 20 lat zajmuje się rozwojem narzędzi wspierających komunikację biznesu ze swoimi klientami. Obecnie rozwija spółkę Lekta AI, która na bazie autorskiej technologii NLP wdraża rozwiązania wirtualnych asystentów głosowych i tekstowych dla wiodących przedstawicieli sektorów bankowego, telco, ubezpieczeń oraz dostawców usług.
Równolegle współtworzy narzędzie komunikacji online http://closer.app pozwlające na implementację kanałów komunikacji tekstowej, głosowej i wideo w istniejących aplikacjach klienckich (web i mkobile). Closer wspólnie z Lektą tworzą zintegrowane środkowisko obsługi klienta w którym wirtualni asystenci mogą idealnie „współpracować” z agentami CC, co jest szczególnie przydatne w procesach sprzedażowych.

Ewangelizator upowszechnienia modelu komunikacji wykorzystującego kanały online do obsługi klienta poprzez content w opozycji dla klasycznego telefonicznego CC, które ogranicza doświadczenia klienta oraz efektywność kontaktów biznesu z klientem w ubogim kanale telefonicznym.

Nasi prelegenci