_DSC8615

Anna Schneider

UX Specialist. Na co dzień bada i projektuje interfejsy w duchu metodyki User Center Design. Zainteresowana szczególnie zagadnieniami związanymi z procesami poznawczymi i komunikacją człowiek-komputer. Specjalizuje się w badaniach jakościowych m.in. testach użyteczności i indywidualnych wywiadach pogłębionych. Jej zainteresowania skupiają się wokół biometrycznych metod weryfikacji oraz nowoczesnych form komunikacji i obsługi klientów. Autorka publikacji i szkolenia o projektowaniu UX chatbotów.

Nasi prelegenci