Marek_Kus3

Prof. dr hab. Marek Kuś

Ukończył studia na Wydziale Fizyki UW w r. 1979, gdzie następnie pracował na stanowiskach asystenta i adiunkta w Katedrze Metod Matematycznych Fizyki i Instytucie Fizyki Teoretycznej. Od roku 1989 jest pracownikiem Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, gdzie pełnił rolę Dyrektora w latach 2003-2006. Współtwórca Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej w Gdańsku i długoletni Przewodniczący jego Rady Naukowej. Od roku 2017 jest również dyrektorem Międzynarodowego Centrum Ontologii Formalnej na Politechnice Warszawskiej. Visiting Professor na Uniwersytecie w Essen (RFN), Uniwersytecie Piotra i Marii Curie w Paryżu oraz École Normale Supérieure w Paryżu. Jego zainteresowania naukowe dotyczą fizyki matematycznej, informatyki kwantowej oraz filozofii nauk przyrodniczych. Jest autorem ponad 150 prac oryginalnych z tych dziedzin.

Nasi prelegenci