Sandra Dziel-Latanowicz

Sandra Dziel-Latanowicz

Kierowniczka Zespołu Analiz i Oceny Ekspozycji ESG w BNP Paribas Bank Polska S.A.

Od 2022 roku kieruje Zespołem Oceny i Analiz Ekspozycji ESG, który stanowi centrum kompetencji w zakresie ryzyka ESG w BNP Paribas Banku Polska S.A.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, magister administracji. Posiada certyfikat Sustainability and Climate Risk (SCR) wydany przez Global Association of Risk Professionals (GARP) oraz Environmental and Social Risk Manager przez Bank Światowy.

Ma doświadczenie w budowie założeń analizy ryzyka ESG (współpraca z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju – EBOR oraz Międzynarodową Korporacją Finansową – IFC) oraz w zarządzaniu projektami z obszaru ryzyka ESG.