dr Zbigniew Długosz

Dr Zbigniew Długosz

Partner w kancelarii ftl, radca prawny, doktor nauk prawnych

Specjalizuje się i praktykuje w zakresie prawa rynków finansowych, w tym prawa bankowego, prawa usług płatniczych, prawa ubezpieczeń gospodarczych, a także w zakresie prawa ochrony danych osobowych, prawa konsumenckiego i prawa spółek.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego, w szczególności na rzecz sektorów bankowego, usług płatniczych, pożyczkowego, ubezpieczeniowego oraz e-commerce. Od początku swojej kariery zawodowej wspierał rozwój innowacji w usługach finansowych doradzając podmiotom z branży, obsługując wdrożenia nowatorskich rozwiązań na rynku finansowym. Z sukcesem reprezentował klientów w postępowaniach zarówno administracyjnoprawnych, jak i sądowych.

Od wielu lat wyróżniany w polskich i międzynarodowych rankingach prawniczych. W rankingu Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolitej” trzykrotnie uznany za Lidera w dziedzinie prawa bankowego i finansowego (od 2020 r.), a także za Lidera w dziedzinie doradztwa regulacyjnego dla sektora finansowego (2022 r.). Wyróżniany w rankingu Chambers and Partners FinTech Legal in Poland (od 2022 r.) oraz Legal500 (od 2021 r.) w kategorii Banking and Finance.

Ekspert prawny polskich oraz zagranicznych instytucji finansowych i bankowych oraz ich organizacji branżowych, koordynator prac grupy roboczej ds. cyfryzacji bankowości korporacyjnej w ramach Forum Technologii Bankowych działającym przy ZBP, a także uczestnik w koordynowanych przez KNF praca Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) w Polsce, praca grupy PolishAPI oraz grupy roboczej ds. sztucznej inteligencji (GRAI) przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Członek Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii.

Ceniony prelegent na licznych wydarzeniach branżowych oraz prowadzący seminaria, warsztaty i szkolenia zarówno dla instytucji finansowych, jak i dla organów nadzoru.

Nasi prelegenci