konrad

Mec. Konrad Werner

Współzarządza praktyką Bankowości i Finansów w biurze Noerr w Warszawie. Regularnie doradza klientom lokalnym oraz zagranicznym w zakresie projektów na rynku polskim oraz CEE, zarówno w obszarze transakcyjnym jak i regulacyjnym. Jego doświadczenie transakcyjne obejmuje liczne transakcje finansowania nieruchomości, finansowania przejęć i finansowania infrastruktury, w tym koordynację znaczących transakcji transgranicznych na dużą skalę. Uczestniczył w kilku sekurytyzacjach oraz doradzał wiodącym międzynarodowym bankom inwestycyjnym w zakresie wykonalności w Polsce umów nettingu upadłościowego i zabezpieczeń w ramach dokumentacji ISDA i EFET. Konrad doradzał również przy wielu prestiżowych transakcjach w sektorze bankowym, takich jak przejęcia banków, fuzje (w tym pierwsze transgraniczne połączenie banków z udziałem polskiego banku), pierwsze przekształcenie oddziału unijnej instytucji kredytowej w krajowy bank polski, a także likwidacja banku. Jego kompetencje regulacyjne obejmują takie obszary jak tajemnica bankowa, AML, outsourcing, pieniądz elektroniczny, oraz funkcjonowanie oddziałów instytucji kredytowych w Polsce.

Nasi prelegenci