RADOSŁAW-HUTNIK,-PKO-Bank-Polski.300x

Radosław Hutnik

Dyrektor Pionu Transformacji Bankowości Korporacyjnej i Przedsiębiorstw w PKO Banku Polskim. Skuteczny i efektywny lider z ponad 16–letnim doświadczeniem w bankowości.

Od 2022 roku związany z PKO Bankiem Polskim, gdzie najpierw pełnił funkcję Dyrektora Pionu Bankowości Przedsiębiorstw a obecnie Dyrektora Pionu Transformacji Bankowości Korporacyjnej i Przedsiębiorstw. Członek Komitetu Kredytowego, Komitetu Zrównoważonego Rozwoju, Lider Programu Strategicznego.

Wcześniej, przez osiem lat, związany był z Alior Bankiem, w którym zarządzał Departamentem Sprzedaży segmentu Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Silne kompetencje w kierowaniu sprzedażą udowadnia poprzez wyniki – wzrost realizacji celów sprzedażowych i podnoszenie kluczowych KPI. Posiada  zdolność do budowania silnych zespołów, dlatego wielokrotnie inicjował i wdrażał zmiany struktur oraz powoływał do działania nowe jednostki, zwiększając efektywność na poziomie kompetencji i zasobów.