_M_L7520-2g-kopia_edited

Karol Stępień

Lider sprzedaży z doświadczeniem w międzynarodowych i polskich instytucjach bankowych. Posiada kluczowe kompetencje w zakresie opracowania i wdrażania strategii biznesowych, budowy modeli biznesowych, zarządzaniu ludźmi w rozproszonych zespołach, dostarczaniu planów sprzedaży, wdrażaniu narzędzi i metod do zarządzania sprzedażą, zarządzania zmianą, optymalizacją procesów i zarządzaniu projektami. Jako sponsor, lider lub uczestnik brał udział w ponad 30 projektach w zakresie budowy strategii biznesowych, cyfryzacji procesów, optymalizacji cen, wdrożeń narzędzi IT, budowy nowych procesów kredytowych, wdrażaniu programów rozwoju kompetencji i innych. Współpracuje z firmą IT 10Clouds w zakresie budowy biznesu skupionego na instytucjach finansowych i z PwC. Prowadzi własną firmę konsultingową. Wykłada na Uczelni Łazarskiego w zakresie zarządzania sprzedażą, bankowości korporacyjnej, finansowania projektów inwestycyjnych i nowych technologii. Jego doświadczenie wzbogacają liczne szkolenia i konferencje branżowe.

Nasi prelegenci