MARTA-MERTA,-Deloitte-Legal-500x

Marta Merta

Marta jest Senior Associate w zespole Doradztwa regulacyjnego dla sektora finansowego i FinTech w kancelarii Deloitte Legal.

Posiada szerokie doświadczenie w zakresie wsparcia regulacyjnego, w tym przy wdrażaniu innowacyjnych usług finansowych oraz przeprowadzaniu audytów wewnętrznych rozwiązań i dokumentacji obejmujących kwestie związane z AML, PSD, eIDAS czy DORA. Doradza podmiotom z sektora finansowego w bieżącej działalności, w szczególności w kwestiach związanych z outsourcingiem, przygotowaniem wewnętrznej dokumentacji dla podmiotów nadzorowanych (procedury, regulaminy świadczenia usług, umowy), usługami płatniczymi (zarówno w relacjach z klientami, jak i nadzorcami oraz zewnętrznymi dostawcami), czy rozwiązaniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Marta uczestniczyła w kilkunastu postępowaniach, w tym postępowaniach licencyjnych i kontrolnych, zarówno przed krajowymi, jak i zagranicznymi organami nadzoru.

Marta jest absolwentką prawa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz politologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.