Łukasz Skrybuś PKO

Łukasz Skrybuś

Aktualnie w PKO BP S.A. kieruję Zespołem Platformy Robotyzacji w Departamencie Rozwoju Aplikacji Sprzedażowych i Wsparcia.

Jestem jednocześnie Architektem domeny low/no-code, która obejmuje klasę oprogramowania z możliwością budowania rozwiązań wspomagających jednostki biznesowe. Funkcjonujące rozwiązania w Banku ze względu na przeznaczenie w dużej mierze są projektowane wspólnie przez jednostki biznesowe i zespoły IT przy wykorzystaniu gotowych, reużywalnych mechanizmów wbudowanych i udostępnianych przez dedykowane platformy. Wszystkie prace projektowe i rozwojowe dotyczące low/no-code wspólnie z biznesem prowadzimy w ramach Formacji Hiperautomatyzacji, którą mam przyjemność prowadzić w roli TPO.

Dodatkowo w ramach Formacji i Strategii 23+ w PKO BP S.A. jestem mocno zaangażowany z ramienia TPO między innymi w projekty hiperautomatyzacji, demokratyzacji, symplifikacji czy ogólnie mówiąc Cyfryzacji Jednostek Biznesowych przy wykorzystaniu najnowszych technologii low/no-code do budowania aplikacji biznesowych w ramach programu Innowacje i zwinne technologie z ewentualną możliwością udostępnienia i wdrożenia ich jako usługa SaaS/ PaaS przy zachowaniu wytycznych KNF.

Pracuję w Bankowości od ponad 15 lat i od samego początku współpracuję na styku IT i Biznesu.

Nasi prelegenci