wojciech_wrochna-510×318

Wojciech Wrochna, LL.M.

Wojciech Wrochna kieruje Praktyką Prawa Europejskiego i Europejskich Regulacji Gospodarczych Kochański & Partners. Specjalizuje się w prawie europejskim ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prawa konkurencji (w tym pomocy publicznej i regulacji sektorowej) oraz obsłudze inwestycji i transakcji podmiotów działających na rynkach regulowanych.

Posiada doświadczenie w pracy w instytucjach europejskich (w tym w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości oraz Parlamencie Europejskim), jak również w instytucjach rządowych (m.in. jako doradca Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Wojciech wielokrotnie reprezentował Rząd RP przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu oraz Komisją Europejską w sprawach dotyczących naruszenia przez Polskę zobowiązań wynikających z prawa UE. Prowadził postępowania przed Komisją Europejską w temacie notyfikacji projektów pomocy publicznej,w tym projektów współfinansowanych w ramach funduszy UE, oraz projektów M&A.

Jego doświadczenie w sektorze rynków regulowanych obejmuje szerokie doradztwo dla klientów w zakresie inwestycji i przeprowadzania transakcji, pozyskiwania finansowania (fundusze UE), m.in. doradztwo w zakresie realizacji inwestycji Terminalu LNG, kogeneracji, farm wiatrowych oraz sieci szerokopasmowych.

Wojciech Wrochna pracował również jako doradca polskich spółek energetycznych PGE EJ1 (GK PGE) oraz PSE SA, gdzie zajmował się regulacją sektora energii, prawem UE, oraz kwestiami pomocy publicznej (kontrakt różnicowy, rynek mocy).

Ponadto jest wykładowcą akademickim, autorem artykułów z zakresu prawa UE i prawa energetycznego oraz współautorem komentarza do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

Języki: polski, angielski, francuski, niemiecki.

Członkostwo: European Litigation Lawyers’ Association (Luxemburg); Polskie Stowarzyszenie Prawa Europejskiego.

Edukacja: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji (Magister Prawa 2003, Studia Doktoranckie na kierunku Prawo ukończone w 2014); Uniwersytet Roberta Schumana w Strasburgu (Francja), Dyplom ze specjalnością z prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego; Międzynarodowy Instytut Uniwersytecki w Luksemburgu LL.M. in European Litigation (studia podyplomowe).

Nasi prelegenci