Piotr Kaczmarek-Kurczak

dr Piotr Kaczmarek-Kurczak

Wykładowca w Katedrze Przedsiębiorczości i Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego.
Wykładowca w Centrum Studiów Kosmicznych / ESA_Lab Akademii Leona Koźmińskiego. Członek
Rady Programowej Space Entrepreneurship Institute. Ekspert zewnętrzny Fundacji Platforma
Przemysłu Przyszłości w obszarze cyfrowych modeli biznesowych i wykorzystania technologii
przyszłości. Ekspert i audytor transformacji firm przemysłowych ADMA (Advanced Manufacturing)
w Polsce.  W pracy doradczej zajmuje się budowaniem cyfrowych modeli biznesowych, wykorzystaniem
zaawansowanych technologii, innowacjami i zarządzaniem wiedzą w przedsiębiorstwach.

Nasi prelegenci