Aleksandra Naborczyk (2)

Aleksandra Naborczyk

Customer Experience & Marketing Manager
Absolwentka Dziennikarstwa i Public Relations na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a także podyplomowych studiów z Projektowania Usług na Uniwersytecie SWPS.
Z Billennium związana od marca 2020 roku. Do jej obowiązków należy projektowanie i usprawnianie wewnętrznych procesów organizacji, które mają na celu poprawę doświadczeń klientów, a także koordynowanie komunikacji zewnętrznej firmy, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązania Inperly. Przed dołączeniem do Billennium przez 11 lat była związana m.in. z reklamą i digital. Pracowała m.in. w Onecie, a także przy obsłudze takich marek, jak Play, PKO Bank Polski oraz PZU w agencjach K2 Internet S.A oraz Plej.
Interesuje się ekonomią behawioralną, projektowaniem zorientowanym na użytkownika, a także gospodarką obiegu zamkniętego. Prywatnie mama dwójki dzieci.

Nasi prelegenci