Pamela_Krzypkowska_Headshot — kopia

Pamela Krzypkowska

Architektka Danych i Sztucznej inteligencji w Microsoft, pracująca z klientami rynku Enterprise nad flagowymi projektami w tych obszarach w Polsce. Zajmuję się głównie operacjonalizacją procesów uczenia maszynowego (MLOps), budowaniem modeli uczenia maszynowego na platformach Databricks i Azure ML oraz modelami OpenAI. Jest członkinią grupy ds. Etyki i Cyberbezpieczeństwa AI działającej przy KPRM oraz wykładowczynią na Akademii Leona Koźmińskiego i Politechnice Warszawskiej. Jej główne obszary zainteresowań to sieci neuronowe i etyka AI. Ukończyła Informatykę na Politechnice Warszawskiej oraz Filozofię na Uniwersytecie Warszawskim.

Nasi prelegenci