Piotr Brewiński

Piotr Brewiński

Radca prawny, dyrektor do spraw prawnych Fundacji Polska Bezgotówkowa, fundator i wiceprezes Fundacji na rzecz innowacji finansowych FinTech Polska. Z sektorem bankowym i płatniczym zawodowo związany od kilkunastu lat. Od wielu lat uczestniczy jako ekspert w pracach legislacyjnych nad najważniejszymi regulacjami z obszaru sektora bankowego oraz rynku usług płatniczych. Wieloletni współpracownik Związku Banków Polskich, pełnił funkcję doradcy zarządu Związku Banków Polskich.

Ekspert z zakresu prawa bankowego, usług i systemów płatniczych, bankowości elektronicznej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskał dyplom University of Cambridge – Diploma in an Intruduction to English Law and the Law of the European Union. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Uczestnik prac zespołu roboczego do spraw rozwoju innowacji finansowych przy Komisji Nadzoru Finansowego.

W ramach praktyki zawodowej doradza zarówno instytucjom finansowym działającym w sektorze finansowym od strony regulacyjnej, jak i innowacyjnym przedsiębiorcom sektora FinTech w bieżącym prowadzeniu działalności gospodarczej.

Nasi prelegenci