Digital Banking Academy

Cykl szkoleniowy Digital Banking Academy

Chcąc sprostać wyzwaniom ery transformacji cyfrowej w bankach oraz dotrzymać kroku tworzącym się na naszych oczach nowym technologiom, musimy nieustannie śledzić działania liderów i konkurencji, obserwować trendy, starać się pozyskiwać najnowsze raporty i informacje. Nie zawsze jest to proste, stąd pomysł na usystematyzowanie i uporządkowanie tej wiedzy oraz podanie jej w atrakcyjnej i interaktywnej formie.

Cykl szkoleń i warsztatów Digital Banking Academy umożliwi zdobycie kompleksowej wiedzy w zakresie nowoczesnych rozwiązań cyfrowych, mogących znaleźć zastosowanie w bankowości. W warsztatach, jako prowadzący, wezmą udział wybitni eksperci i praktycy, którzy przedstawią zagadnienia z perspektywy prawnej i regulacyjnej, biznesowej oraz technologicznej.

O nowych technologiach w Klubie Bankowca

Szkolenia i warsztaty Digital Banking Academy odbywają się w Klubie Bankowca w Warszawie (ul. Smolna 6). Akademia rozpoczęła swoją działalność w styczniu 2019 roku i spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony sektora bankowego, płatniczego i IT. Spośród przeszło 2000 uczestników 2 edycji warsztatów (2019/2020) 70% stanowili bankowcy, reprezentujący różne obszary działalności – od departamentów prawnych po biznesowe, IT i bezpieczeństwo. 30% uczestników to przedstawiciele innych instytucji płatniczych oraz firm IT, obsługujących sektor finansowy.

Podczas dwuletniej działalności Akademii, swoją wiedzą podzieliło się ponad 200 prelegentów z 50 organizacji: kancelarii prawnych, firm doradczych, dostawców rozwiązań IT, uczelni, instytucji sektorowych, banków oraz ZBP.

2000
UCZESTNIKÓW DWÓCH EDYCJI 2019/2020
200
PRELEGENTÓW
23
WARSZTATY TEMATYCZNE
184
GODZINY WYKŁADÓW

Archiwum wydarzeń

Minione warsztaty i konferencje