Digital Banking Academy

Cykl szkoleniowy Digital Banking Academy

Chcąc sprostać wyzwaniom ery transformacji cyfrowej w bankach oraz dotrzymać kroku tworzącym się na naszych oczach nowym technologiom, musimy nieustannie śledzić działania liderów i konkurencji, obserwować trendy, starać się pozyskiwać najnowsze raporty i informacje. Nie zawsze jest to proste, stąd pomysł na usystematyzowanie i uporządkowanie tej wiedzy oraz podanie jej w atrakcyjnej i interaktywnej formie.

Cykl szkoleń i warsztatów Digital Banking Academy umożliwi zdobycie kompleksowej wiedzy w zakresie nowoczesnych rozwiązań cyfrowych, mogących znaleźć zastosowanie w bankowości. W warsztatach, jako prowadzący, wezmą udział wybitni eksperci i praktycy, którzy przedstawią zagadnienia z perspektywy prawnej i regulacyjnej, biznesowej oraz technologicznej.

O nowych technologiach w Klubie Bankowca

Digital Banking Academy rozpoczęła swoją działalność w styczniu 2019 roku. Szkolenia i warsztaty początkowo odbywały się stacjonarnie w Klubie Bankowca w Warszawie (ul. Smolna 6). Obecnie prowadzone są online.

Akademia spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony sektora bankowego, płatniczego i IT. Spośród przeszło 3920 uczestników 5 edycji warsztatów (2019-2023) 70% stanowili bankowcy, reprezentujący różne obszary działalności – od departamentów prawnych po biznesowe, IT i bezpieczeństwo. 30% uczestników to przedstawiciele innych instytucji płatniczych oraz firm IT, obsługujących sektor finansowy.

Podczas pięcioletniej działalności Akademii, swoją wiedzą podzieliło się ponad 530 prelegentów z 70 organizacji: kancelarii prawnych, firm doradczych, dostawców rozwiązań IT, uczelni, instytucji sektorowych, banków oraz ZBP.

3920
UCZESTNIKÓW PIĘCIU EDYCJI 2019-2023
530
PRELEGENTÓW
56
WARSZTATÓW TEMATYCZNYCH
375
GODZIN WYKŁADÓW

Archiwum wydarzeń

Minione warsztaty i konferencje