Anna-Maria Sobczak

Anna-Maria Sobczak

Radca prawny z Kancelarii Prawnej RPMS i specjalista ds. własności intelektualnej, mediów i reklamy, prawa alkoholowego, ochrony prawnej Influencerów, ochrony dóbr osobistych, prawa filmowego oraz zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Profesjonalny pełnomocnik przed Urzędem UE ds. Własności Intelektualnej w Alicante (EUIPO), Światową Organizacją Własności Intelektualnej w Genewie (WIPO), Urzędem Patentowym RP w Warszawie (UPRP). Wykładowca na uczelni Collegium Da Vinci w Poznaniu oraz Podkarpackiej Akademii Wina w Jaśle.

Prawnik ds. własności intelektualnej w prawoalkoholowe.pl, prawnik ds. ochrony konkurencji i konsumenta w Fundacji Pro Publika przy Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie. Członek Centrum Prawa Designu, Mody i Reklamy przy Uniwersytecie Śląskim (Law in Styl) oraz Stowarzyszenia We&Waste. Trener i szkoleniowiec. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw rejestrowych i spornych przed sądami i urzędami.