marta-stanislawska-meta

Mec. Marta Stanisławska

Senior Associate w zespole Bankowości i Finansów w kancelarii Bird & Bird, ekspert w dziedzinie regulacji sektora finansowego.
Specjalizuje się w doradztwie regulacyjnym na rzecz instytucji finansowych, w szczególności banków, podmiotów sektora FinTech, firm inwestycyjnych, instytucji pożyczkowych i spółek leasingowych. W szczególności doradza bankom i innym instytucjom sektora finansowego w zakresie wdrażania przepisów PSD2 i MiFID2.
Jest doradcą prawnym projektu Polish API. Prowadzi szkolenia i prezentacje na konferencjach dotyczące wymogów regulacyjnych dla sektora finansowego. Współautorka i redaktor komentarza do ustawy o kredycie konsumenckim.

Nasi prelegenci