Tomasz Sękalski_1_edited

Tomasz Sękalski

Ekspert w dziedzinie bankowości, finansów, prawa i fintechu. Obecnie p.o. prezesa Plus Banku, w przeszłości prezes Idea Money, Polkomtel Business Development i szef Lidya Polska, globalnego fintechu oferującego pożyczki dla MŚP. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego i studiów podyplomowych na SGH w Warszawie z zakresu zarządzania bankiem. Posiada uprawnienia Ministerstwa Skarbu Państwa do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

Nasi prelegenci