Krystian_Kozlowski_zdj

Krystian Kozłowski

Menedżer Zespołu Automatyzacji i Robotyzacji Procesów Biznesowych, certyfikowany deweloper BluePrism, w Alior Banku pracuje od 7 lat. Brał udział we wdrażaniu technologii RPA od początku projektu. Poszukuj emożliwości optymalizacji i automatyzacji procesów oraz koordynuje i wspomaga pracę zespołu deweloperskiego. Propaguje ideę automatyzacji poprzez warsztaty z jednostkami biznesowymi oraz prowadzenie projektów np. Akademii Robotyzacji. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku matematyka finansowa i studiów podyplomowych z inżynierii oprogramowania na wydziale Informatyki UJ.

Nasi prelegenci