KASZYNSKI_D

Daniel Kaszyński

Daniel jest asystentem w Zakładzie Wspomagania i Analizy Decyzji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W pracy naukowej i zawodowej zajmuje się budową i walidacją modeli ryzyka kredytowego, zagadnieniami optymalizacji numerycznej, jak również zaawansowanymi modelami analitycznymi. Posiada kilkuletnie doświadczenie w doradztwie dla obszaru ryzyka finansowego oraz wdrażania rozwiązań informatycznych.

Daniel jest jednym z redaktorów i autorów monografii Credit scoring in context of interpretable machine learning, wydanej przez Oficynę Wydawniczą SGH. Współautor raportu Centrum danych przyszłości sektora finansowego i wyzwania związane z architekturą technologiczną, tworzonego na zlecenie Związku Banków Polskich.

Nasi prelegenci