MichalTrzesiok_IBM_profile photo_small

Michał Trzęsiok

Jest specjalistą z zakresu wielowymiarowej analizy danych, systemów uczących się (Machine Learning), modelowania matematycznego i sztucznej inteligencji. Przez 19 lat był wykładowcą akademickim, pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Analiz Gospodarczych i Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, gdzie uzyskał stopień doktora ekonomii o specjalności ekonometria i statystyka. Od ponad roku kontynuuje eksplorację pasjonującego świata Data Science pracując w IBM, gdzie odnajduje wiele satysfakcji w pracy na danych rzeczywistych z klientami, których wspiera w wykorzystaniu możliwości sztucznej inteligencji. Jest również rozpoznawany jako dobry mówca, chętnie angażujący się w działania popularnonaukowe, by dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Nasi prelegenci