Włoczka Rafał_meta

Rafał Włoczka

Junior Associate w praktyce finansowań i regulacji finansowych w kancelarii Bird & Bird.

Doradza instytucjom świadczącym usługi finansowe, bankom oraz instytucjom płatniczym, a także innym podmiotom z sektora finansowego, w tym FinTech. Pomaga w zapewnieniu zgodności ich działalności z obowiązującymi i dynamicznie zmieniającymi się wymogami regulacyjnymi.

Specjalizuje się w doradztwie prawnym w obszarze wykorzystania nowych technologii przez podmioty z sektora finansowego. Szczególnie interesuje się wykorzystaniem technologii blockchain oraz implementacją zjawiska tokenizacji do sektora usług finansowych. Zainteresowania te rozwija również na płaszczyźnie naukowej, w ramach której bada i analizuję m.in. regulacje prawne Unii Europejskiej z zakresu funkcjonowania krypto-aktywów w obrocie gospodarczo-prawnym. Zajmuje się również doradztwem na rzecz tradycyjnych podmiotów z obszaru finansowego.

W ramach działalności pozazawodowej, Rafał jest aktywny na płaszczyźnie akademickiej. Występuje na konferencjach naukowych, przygotowuje artykuły naukowe, dzięki czemu jest na bieżąco z regulacjami prawnymi, a także poglądami przedstawicieli doktryny prawniczej i orzecznictwa, co pozwala mu lepiej rozumieć złożone kwestie i problemy prawne.

Przed dołączeniem do Bird & Bird, zdobywał doświadczenie zawodowe w renomowanych polskich kancelariach, w ramach których świadczył usługi prawne na rzecz klientów obejmujące m.in. analizowanie stanu prawno-regulacyjnego relewantnego dla danej działalności klienta czy zapewnienie zgodności procedur biznesowych wdrożonych u klientów z wymogami prawnymi. Ponadto ma doświadczenie w doradztwie prawnym w procesach transakcyjnych.

Jest absolwentem prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.