portret Dominik Wolski

Dominik Wolski

Wiceprezes ds. rozwoju biznesu w Kontomatik – wiodącej polskiej firmie fintech, specjalizującej się w usługach agregacji danych bankowych oraz innowacyjnych rozwiązaniach dla sektora finansowego. Dominik jest odpowiedzialny za komunikację oraz współpracę z kluczowymi klientami firmy. Dominik posiada ponad 10-letnie doświadczenie w rozwoju biznesu, operacjach oraz zarządzaniu sprzedażą. W przeszłości pełnił funkcje Country Managera oraz Head of Polish Operations w międzynarodowej firmie Bolt, gdzie odpowiadał za rozwój i wdrożenie aplikacji Bolt do wspólnych przejazdów w Polsce. Ponadto, zajmował stanowiska Business Development Managera oraz Portfolio Managera w innych instytucjach finansowych. Dominik ukończył studia z zakresu zarządzania, biznesu i marketingu na Uniwersytecie Łódzkim.

Nasi prelegenci