Norbert Lutowski

Norbert Lutowski

Norbert jest członkiem zespołu IT / Data, specjalizującym się w umowach dotyczących oprogramowania i ochrony danych.  Posiada bogate doświadczenie w sporządzaniu umów dotyczących dostarczania produktów chronionych prawem autorskim, zarówno na rynku tradycyjnym, jak i technologicznym, w tym umów dotyczących wdrażania oprogramowania, kwestii open source, transferu technologii i know-how, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa oraz aspektów hazardowych oprogramowania udostępnianego konsumentom. W trakcie swojej pracy był autorem lub współautorem licznych publikacji w specjalistycznych czasopismach dotyczących powyższych tematów.

Prywatnie interesuje się technologią, w szczególności sztuczną inteligencją. Póki co jego pasja przekłada się m.in. na wsparcie dla twórców modeli predykcyjnych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz absolwent British Law Centre, prowadzonego przez Uniwersytet w Cambridge.