Marcin Pycka

Marcin Pycka

FCCA, CertDA
Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Oxford Brookes University, aktywny członek brytyjskiego Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Certyfikowany Analityk Danych. Od 15 lat zajmujący się tematyką Continuous Monitoring oraz Continuous Auditing stosowaną przede wszystkim w audycie wewnętrznym. Kierownik oraz Członek zespołów projektowych wdrażających nowe rozwiązania w audycie wewnętrznym Grupy UniCredit. Obecnie w Banku Pekao SA kieruje utworzonym przez siebie Biurem Analityki Audytowej i Big Data, odpowiedzialnym za wdrażanie rozwiązań analitycznych na potrzeby audytu.

Nasi prelegenci