B_edited

dr Bartosz Wyżykowski

Jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończył Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył Szkołę Prawa Niemieckiego przy WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracował z jedną z największych organizacji pracodawców w Polsce. W latach 2016-2018 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego.
Specjalizuje się w zakresie regulacji dotyczących rynku finansowego, usług płatniczych i prawa konsumenckiego, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących kredytu konsumenckiego i kredytu hipotecznego. Prelegent na konferencjach naukowych oraz branżowych poświęconych tym zagadnieniom, a także autor publikacji w tym zakresie. Angażował się w prace legislacyjne dotyczące prawa rynku finansowego na poziomie polskim oraz unijnym.

Nasi prelegenci