daniel-kozlowski-2-510x318_edited

Mec. Daniel Kozłowski

Adwokat, Counsel, Manager Projektów Cloud Computing w Kancelarii Kochański & Partners.

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych Przed dołączeniem do K&P pełnił funkcję General Counsel w funduszu venture capital, gdzie odpowiadał za prawny aspekt inwestycji, jak również koordynował emisje papierów wartościowych funduszu. Wcześniej przez wiele lat Daniel Kozłowski związany był także z wiodącymi polskimi oraz zagranicznymi kancelariami prawnymi z siedzibami w Waszyngtonie oraz Nowym Jorku, gdzie zajmował się obsługą prawną zarówno banków i ich klientów w zakresie przygotowania oraz negocjowania dokumentacji kredytowej, w tym w standardzie LMA. Oprócz tego uczestniczył zarówno po stronie emitenta, jak i obligatariusza w prywatnych oraz publicznych emisjach obligacji. Uczestniczył także wielokrotnie w pracach nad dokumentami emisyjnymi sporządzanymi przy wprowadzaniu spółek do obrotu giełdowego.

Jego doświadczenie obejmuje także pracę w działach M&A oraz nieruchomościowych.

Nasi prelegenci