Marta Stanisławska

Mec. Marta Stanisławska

Senior Associate w praktyce finansowań i regulacji finansowych kancelarii Bird & Bird.

Doradza klientom od 2008 roku. Specjalizuje się w obsłudze prawnej instytucji finansowych, w szczególności banków, podmiotów sektoraFinTech i firm pożyczkowych, zarówno w zakresie corporate governance, jak i oferowanych produktów i usług. Wspiera podmioty z sektora finansowego w dostosowaniu ich działalności do zmieniających się wymogów regulacyjnych. W szczególności doradza bankom i innympodmiotom sektora finansowego w zakresie wdrożenia wymogów PSD2 i MiFID2. Doradza w projekcie PolishAPI. Opiniuje nowe linie biznesowe i innowacyjne rozwiązania technologiczne wprowadzane przez instytucje finansowe pod kątem ich zgodności z obowiązującymiprzepisami prawa. Doradza nowym podmiotom rozpoczynającym swoją działalność na rynku finansowym w identyfikacji wymogów regulacyjnych oraz uzyskaniu niezbędnych licencji i zezwoleń. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu regulacji PSD2 i MiFID2. Współautorkakomentarza do ustawy o kredycie konsumenckim.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Wydziale Gospodarczym ds. Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawyw Warszawie oraz w kilku warszawskich kancelariach. W 2009 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Nasi prelegenci