Borys_D._Sawicki

Borys D. Sawicki

Radca prawny Kancelarii SK&S

Mec. Borys D. Sawicki wspiera klientów we wszystkich kwestiach związanych ze zrównoważoną transformacją, w tym w ocenie zgodności działalności z Taksonomią UE, raportowaniem zagadnień zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywą CSRD i europejskimi standardami raportowania ESRS, a także obowiązkowymi ujawnieniami uczestników rynku finansowego na podstawie rozporządzenia SFDR. Doradza również w transakcjach zrównoważonego finansowania, w tym w finansowaniach powiązanych z celami w zakresie zrównoważonego rozwoju (sustainability-linked loans) oraz „zielonymi” finansowaniami.

Jest członkiem Komitetu ds. ESG przy Krajowej Izbie Gospodarczej, członkiem grupy wspierającej EFRAG w opracowaniu standardów raportowania dla małych i średnich przedsiębiorstw (VSME ESRS) oraz członkiem Rady Innowatorów ESG przy Polskim Stowarzyszeniu ESG. Jest także ekspertem współpracującym w ramach Grupy Roboczej ds. stosowania Taksonomii UE prowadzonej pod auspicjami Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Kieruje Zespołem ds. ESG w kancelarii SK&S.

Regularnie publikuje i prowadzi szkolenia na temat zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem i ESG. Jest wykładowcą w Szkole ESG prowadzonej z inicjatywy Krajowej Izby Gospodarczej.

Równolegle doradza w transakcjach finansowania inwestycji, w tym w formule project finance, w szczególności w sektorach energetycznym, infrastruktury i nieruchomości, a także w transakcjach sekurytyzacji wierzytelności, faktoringowych i leasingowych.

Nasi prelegenci