Konrad Stolarski_bb-0545-editnetnowe

Dr Konrad Stolarski

Partner w kancelarii ftl, radca prawny, doktor nauk prawnych.

Specjalizuje się i praktykuje w zakresie prawa regulacji rynków finansowych i prawa nowych technologii, prawa konkurencji, prawa podatkowego oraz problematyki prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed organami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi, w tym w postępowaniach o charakterze transgranicznym. Doradzał w szeregu projektów o charakterze wielojurysdykcyjnym, podlegających jednocześnie pod różne krajowe i międzynarodowe porządki prawne. Od lat współuczestniczy w procesie legislacyjnym na etapie tworzenia ustaw kluczowych dla rynku finansowego.

Prawnik rekomendowany w międzynarodowych rankingach Legal 500 w kategorii banking and finance (od 2021 r.) oraz Chambers Fintech (od 2022 r.). W rankingu Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolitej” został uznany prawnikiem liderem w dziedzinach FinTech (2022) oraz prawnikiem rekomendowanym w dziedzinie rynki kapitałowe i doradztwo regulacyjne (2023).

Ekspert prawny polskich i zagranicznych instytucji finansowych i bankowych oraz ich organizacji branżowych. Koordynator prac grupy roboczej ds. cyfryzacji bankowości korporacyjnej w ramach Forum Technologii Bankowych działającej przy ZBP, członek grupy roboczej ds. rejestrów rozporoszonych i blockchain przy Ministerstwie Cyfryzacji, grupy roboczej ds. sztucznej inteligencji (GRAI) przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz grupy roboczej ds. standaryzacji regulacyjnej krypto przy Fundacji Fintech Poland. Członek Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii.

Nasi prelegenci