Sekuła-Barańska Sandra_meta (002)

Sandra Sekuła-Barańska

Counsel kierujący zespołem działu ESG i Ochrony Środowiska w ramach praktyki Energy & Utilities w kancelarii Bird & Bird. Specjalizuje się w sprawach z zakresu ochrony środowiska oraz obszaru ESG.

Od 2010 roku, doradza klientom w sprawach regulacyjnych, w szczególności w prawie ochrony środowiska, prawie wodnym, prawie geologicznym i górniczym i energetycznym.

Ma doświadczenie w doradztwie w zakresie ryzyk środowiskowych i regulacyjnych w różnych projektach inwestycyjnych i infrastrukturalnych, transakcjach nieruchomościowych oraz transakcjach z obszaru fuzji i przejęć. Bada m.in. kwestie zgodności z polskimi i unijnymi wymogami środowiskowymi i regulacyjnymi, zajmuje się zielonymi obligacjami (green bonds), kwestiami związanymi z zanieczyszczeniem środowiska, w tym z rekultywacją i remediacją oraz odpowiedzialnością podmiotów za szkody w środowisku.

Prowadzi badania prawne due diligence, w szczególności w zakresie ochrony środowiska i w obszarze ESG. Pomaga przedsiębiorcom w uzyskiwaniu, zmianie i przenoszeniu różnych pozwoleń administracyjnych m.in. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, pozwoleń zintegrowanych, pozwoleń wodnoprawnych, pozwoleń związanych z gospodarką odpadami, emisyjnych, koncesji.

Reprezentuje klientów przed organami władzy publicznej oraz przed sądami, w tym sądami administracyjnymi.

Z uwagą śledzi rozwój technologii kosmicznych, fizyki kwantowej i AI, gdyż widzi w nich możliwość wykorzystania innowacyjnych rozwiązań w celu ochrony środowiska i narzędzi do badania różnorodnych procesów w ramach obszaru ESG.

Przed dołączeniem do Bird & Bird, doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych kancelariach i w sądzie rejonowym.