Stanislawska Marta_meta

Mec. Marta Stanisławska

Senior Associate w praktyce Finansowań i Regulacji Finansowych kancelarii Bird & Bird
Marta Stanisławska jest ekspertem w zakresie regulacji sektora finansowego i sporów sądowych związanych z działalnością banków. Specjalizuje się w obsłudze prawnej instytucji finansowych, w szczególności banków i firm pożyczkowych, zarówno w zakresie corporate governance, jak i oferowanych produktów i usług. Doradza również zakładom ubezpieczeń oraz firmom leasingowym. Opiniuje nowe linie biznesowe wprowadzane przez instytucje finansowe pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Wspiera podmioty z sektora finansowego w dostosowaniu ich działalności do zmieniających się wymogów regulacyjnych. W szczególności doradza bankom i innym podmiotom sektora finansowego w zakresie wdrożenia wymogów PSD2 i MiFID2. Doradza w projekcie PolishAPI. Posiada szerokie doświadczenie w obsłudze instytucji finansowych w sporach sądowych zarówno przed sądami powszechnymi, jak i w postępowaniach arbitrażowych. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu regulacji PSD2 i MiFID2. Współautorka komentarza do ustawy o kredycie konsumenckim. Jest rekomendowana w zakresie bankowości i finansów przez prestiżowy ranking Chambers Europe.

Nasi prelegenci