Kamila Winenciak

Kamila Wincenciak

Kamila zarządza zespołem odpowiedzialnym w Alior Banku za współpracę z FinTechami oraz ekosystemem start-upowym. Od lat angażuje się w zewnętrzne projekty dla startupów jako mentor i koordynator. W 2018 roku stworzyła w Banku program akceleracyjny RBL_START dla startupów, w ramach którego prowadzone są projekty pilotażowe w Alior Banku i PZU. Kamila ma wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu innowacyjnych produktów w sektorze bankowym, budowaniu nowych kanałów sprzedaży i realizacji projektów we współpracy z partnerami zewnętrznymi. 

Nasi prelegenci